Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája Tagintézmény

Közzétételi lista

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatarozott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség, kedvezmény

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartása

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

Az országos mérés- értékelés évenkénti eredményei

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A iskolai házi feladatok és dolgozatok szabályai

Az osztályozó vizsgak követelményi ideje

Az osztályok száma létszáma